De regering heeft op 23 maart helaas bekend moeten maken dat de maatregelen om het Coronavirus te bestrijden, worden aangescherpt. Niet alleen de maatregelen zijn aangescherpt, maar ook de termijn die is gesteld voor de ‘intelligente lockdown’ is verlengd naar 1 juni 2020. De planning was om het zwembad op 16 mei 2020 open te stellen. Uiteraard volgen wij het besluit van onze regering dat is gebaseerd op de adviezen van de deskundigen van het RIVM. Dat betekent dat wij op zijn vroegst per 1 juni 2020 het zwembad kunnen openstellen. Wij betreuren dat, maar het is niet anders. Hoewel wij als bestuur van het zwembad dit niet hopen, is het ook niet uit te sluiten dat de regering nog verdergaande maatregelen moet treffen of de termijn van 1 juni nog verder moet opschuiven. Wij zullen u via de reguliere nieuwskanalen en sociale media op de hoogte houden wat dit voor ons zwembad de komende tijd gaat betekenen.