Het Zwembad De Glind ziet met een geheel nieuw bestuur het nieuwe zwemseizoen 2020 met plezier tegemoet. 

Tijdens een bijeenkomst eind oktober j.l. “Samen werken aan de toekomst van zwembad De Glind” werd er o.a. een oproep gedaan voor nieuwe bestuurders. Eind december werd een nieuw bestuur samengesteld. Het bestuur bestaat nu uit: René Jongman (personeel en organisatie en penningmeester), Stan Wischhoff (algemene zaken), Joost Verzijl (secretaris) en Emile Bakker (voorzitter). 

Het bestuur heeft als eerste een bedrijfsplan opgesteld. Vanuit dit plan zijn een vijftal werkgroepen opgezet. Deze werkgroepen zijn een weerspiegeling van de prioriteiten: personeel & organisatie, techniek, promotie & sponsoring, faciliteiten en financiën. Voorts heeft het bestuur ten doel om de Stichting Vrienden van het Zwembad De Glind weer nieuw leven in te blazen. 

De Gemeente Barneveld heeft het zwembad voor de komende jaren weer een subsidiebedrag toegekend. Dit geeft een impuls om met elkaar ons mooie zwembad nog beter op de kaart te zetten.