Speciale data 2018

Wat?Wanneer?
Schoonmaakdagzaterdag 14 april vanaf 09:00 uur
Opening zwembaddonderdag 10 mei 13:00-17:00 uur
Niveau zwemmen maandag 14 t/m vrijdag 18 mei
Pinkstermaandagmaandag 21 mei 13:00-18:00 uur
Start zwemlessenwoensdag 23 mei
Zwem-4-daagsemaandag 18 t/m vrijdag 22 juni
Zwembaddiscovrijdag 22 juni
Zwembaddiscovrijdag 13 juli
Eindfeestzaterdag 25 augustus
Laatste openingsdagzaterdag 1 september
Proef- en afzwemmenmaandag 3 t/m 7 september
Hondenzwemmen zondag 9 september